Letar du efter kompetent HR stöd?

Letar du efter kompetent HR stöd? Under faser av strukturella förändringar har organisationer ofta ett ökat behov av HR expertis för att bibehålla eller stärka sitt humankapital. Det kan röra sig om en fusion, ett förvärv eller en avyttring. Vi på HRM Solutions har gedigen erfarenhet av arbete med HR-frågor på både operativ och strategisk nivå. Läs mer om vår vision och våra tjänster på http://hrmsolutions.se. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare för att stärka deras konkurrenskraft i det långsiktiga perspektivet. Om du vill du veta mer om våra tjänster och hur vi arbetar är du alltid välkommen att höra av dig till någon av våra medarbetare. Telefonnumret är +46 722 216 750 och e-postadressen är info@hrmsolutions.se.

Omstruktureringar ställer nya krav på en organisations HR funktion. Medarbetare ställs inför helt nya frågor och utmaningar. Vi har tagit fram ett mentorsprogram för att hjälpa HR-personal handskas med nya situationer och ansvarsområden. Programmet löper vanligtvis över ett år och fördelas på tio tillfällen då vi träffas och diskuterar specifika problem. Kunden har stora möjligheter att vara med och forma programmet, och det kan utvidgas eller förkortas efter behov och önskemål. I mentorsprogrammet utgår vi alltid från individens förutsättning och den miljö adepten arbetar i. Ytterst är mentorsprogrammet utformat för att hjälpa HR-personal växa in i en ny roll och sätta sin prägel på verksamheten.
Om du behöver externt HR stöd, vänd dig då till HRM Solutions. Du hittar oss på www.hrmsolutions.se. Här kan du läsa mer om oss och de tjänster vi erbjuder. Vi hoppas att snart kunna hjälpa dig stärka din organisation!

Comments are closed.