Vill du slippa städning helt och hållet?

Man vet idag att trettio procent av alla föräldrar i flerbarnsfamiljer helst skulle välja att slippa städning helt och hållet. Saker som bilvård eller trädgårdspyssel, däremot, tycker man är kul och givande. Sådant känns kanske också mer givande att göra tillsammans med de andra familjemedlemmarna. “Att dekorera är kul”, säger Rebecca Nilsson. Hon är en av de Stockholmare som valt att anlita Hjälp Hemma för att sköta familjens städning i stockholm. “Barnen och jag tycker att det skojigt att kunna hitta på nya sätt att smycka ut vårt hem. Att städa däremot tycker vi är urtrist”, skrattar hon. “Att kunna köpa sig loss från den sysslan känns oerhört värdefullt”, säger Rebbecca. “Det är värt varenda krona. Vi är också väldigt nöjda med en tjänst som vi har fått oss till buds. Det sköts med punktlighet och helt enligt avtal. Och det är klart att det är viktigt att det känns som pålitliga och trevliga människor, när de kommer och huserar här när vi inte hemma. Hittills har det fungerat väldigt bra och vi har känt oss personligt och respektfullt bemötta”.

Den här typen av berättelse är inte ovanlig idag. När bägge föräldrarna heltidsarbetar kan det bli dåligt med energi över till barnen efter hämtning från dagis. Sett ur det perspektivet är städthjälp och andra hushållsnära tjänster en räddningsplanka för många familjer idag.

“Ja, det gäller inte bara barnfamiljer”, säger Peter Svanborg. “Även ensamstående kan behöva avlastning i form av städtjänst med mera, för att kunna bibehålla ett rikt socialt liv”. Peter startade för några år sedan Hjälp Hemma, ett av de ledande företagen inom denna bransch. Företaget har i dagsläget cirka 120 anställda och verksamheten växer stadigt och har gjort så sedan starten.

“Än har vi inte sett någon nedgång, utan behovet har snarare ökat. Allt pekar på att den trenden kommer att hålla i sig”, slutar Peter. läs mer på www.hjalphemma.se

 

Posted in Hus

Letar du efter kompetent HR stöd?

Letar du efter kompetent HR stöd? Under faser av strukturella förändringar har organisationer ofta ett ökat behov av HR expertis för att bibehålla eller stärka sitt humankapital. Det kan röra sig om en fusion, ett förvärv eller en avyttring. Vi på HRM Solutions har gedigen erfarenhet av arbete med HR-frågor på både operativ och strategisk nivå. Läs mer om vår vision och våra tjänster på http://hrmsolutions.se. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare för att stärka deras konkurrenskraft i det långsiktiga perspektivet. Om du vill du veta mer om våra tjänster och hur vi arbetar är du alltid välkommen att höra av dig till någon av våra medarbetare. Telefonnumret är +46 722 216 750 och e-postadressen är info@hrmsolutions.se.

Omstruktureringar ställer nya krav på en organisations HR funktion. Medarbetare ställs inför helt nya frågor och utmaningar. Vi har tagit fram ett mentorsprogram för att hjälpa HR-personal handskas med nya situationer och ansvarsområden. Programmet löper vanligtvis över ett år och fördelas på tio tillfällen då vi träffas och diskuterar specifika problem. Kunden har stora möjligheter att vara med och forma programmet, och det kan utvidgas eller förkortas efter behov och önskemål. I mentorsprogrammet utgår vi alltid från individens förutsättning och den miljö adepten arbetar i. Ytterst är mentorsprogrammet utformat för att hjälpa HR-personal växa in i en ny roll och sätta sin prägel på verksamheten.
Om du behöver externt HR stöd, vänd dig då till HRM Solutions. Du hittar oss på www.hrmsolutions.se. Här kan du läsa mer om oss och de tjänster vi erbjuder. Vi hoppas att snart kunna hjälpa dig stärka din organisation!